Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting Huizen 2024

Geldend van 23-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Huizen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting Huizen 2024
Citeertitel Verordening toeristenbelasting Huizen 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024. Deze regeling vervangt de Verordening toeristenbelasting Huizen 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2023 nieuwe regeling

02-11-2023

gmb-2023-492189

Onbekend.