Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Gemeente Rijswijk 2024 (verordening afvalstoffenheffing Gemeente Rijswijk 2024)

Geldend van 21-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rijswijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Gemeente Rijswijk 2024 (verordening afvalstoffenheffing Gemeente Rijswijk 2024)
Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing Gemeente Rijswijk 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Afvalstoffenheffing 2023. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2023 nieuwe regeling

07-11-2023

gmb-2023-489911

23.081054