Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris

Geldend van 18-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Reusel-De Mierden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris
Citeertitel Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris Reusel-De Mierden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur, organisatie en beleid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 102 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2023 01-07-2022 Nieuwe regeling

14-11-2023

gmb-2023-489579

BW23.0456