Regeling vervalt per 01-09-2024

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 18-11-2023 t/m 31-08-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Gilze en Rijen
Citeertitel Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Gilze en Rijen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 september 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2023 01-09-2024 nieuwe regeling

07-11-2023

gmb-2023-488996

Onbekend.