Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2024

Geldend van 17-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeist
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2024
Citeertitel Verordening marktgeld 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening marktgeld 2023. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2023 nieuwe regeling

07-11-2023

gmb-2023-488254

23RV054#