Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024

Geldend van 24-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie De Bilt
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024
Citeertitel Verordening rioolheffing 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rioolheffing 2023, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 december 2022. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2023 nieuwe regeling

02-11-2023

gmb-2023-488107

Onbekend.