Besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 15 december 2021, kenmerk 7398, tot vaststelling van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (Zuid-Hollandse Omgevingsverordening)

Geldend van 15-06-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 15 december 2021, kenmerk 7398, tot vaststelling van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (Zuid-Hollandse Omgevingsverordening)
Citeertitel Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet
  2. Scheepvaartverkeerswet
  3. Wegenwet
  4. Wegenverkeerswet 1994
  5. Luchtvaartwet
  6. Wet milieubeheer
  7. artikel 2.6 van de Omgevingswet
  8. artikel 143 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2024 bijlage II

21-05-2024

prb-2024-8812

PZH-2023-831301750
13-06-2024 15-06-2024 bijlage II

14-05-2024

prb-2024-8585

PZH-2023-829965519
26-03-2024 13-06-2024 paragraaf 7.3.8, 7.3.17, 7.3.18, artikel 3.16, 7.41aa, 7.43g, 7.43i, 7.44, 7.45a, 7.45h, 7.47a, 7.47b, 7.47c, 7.48, 7.49, 7.51b, 7.52, 7.52a, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.67a, 7.68, 7.68a, 7.68b, 7.69, 7.70, 7.76, bijlage i, ix, toelichting

31-01-2024

prb-2024-4013

Onbekend.
01-01-2024 26-03-2024 nieuwe regeling

15-12-2021

prb-2023-13389

7398