Gebiedsaanwijzing carbidschieten Coevorden 2023

Geldend van 16-11-2023 t/m heden

Intitulé

Gebiedsaanwijzing carbidschieten Coevorden 2023

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

gelezen het voorstel van de afdeling Economie & Leefbaarheid, d.d. 25 september 2023;

gelet op het bepaalde in artikel 2:73A, lid 2, van de Algemene plaatselijke verordening Coevorden 2023;

Besluit vast te stellen:

Gebiedsaanwijzing carbidschieten Coevorden 2023

 • 1.

  Het gebied buiten de bebouwde kommen van de gemeente Coevorden aan te wijzen als gebied waar het verbod carbid te schieten niet geldt.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde onder 1 geldt het verbod carbid te schieten niet voor de volgende locaties gelegen binnen de bebouwde kom:

  • Achterste Erm, Brink;

  • Coevorden achter van Botnialaan en Van Toutenburglaan

  • Coevorden bij rotonde tussen Parallelweg en Weth. J.B. Hemelweg

  • Coevorden Pampert grasveld voor het Teuthuus

  • Coevorden Krimweg nabij nr. 70

  • Dalen evenemententerrein Thijakkerstraat

  • Meppen naast de Kockstraat 4 en 6

  • Noord-Sleen op de Brink

  • Oosterhesselen naast café Deen

  • Schoonoord hoek Sportparklaan / Brammertstraat

  • Steenwijksmoer Dreef trainingsveld VV Protos

  • Wezuperbrug Oranjekanaal NZ 13

 • 3.

  Er geldt een uitsterfconstructie voor locaties waar gedurende twee jaar niet wordt geschoten. Dit houdt in dat als er twee jaren niet wordt geschoten op een bepaalde locatie, deze locatie uit de gebiedsaanwijzing kan worden gehaald.

 • 4.

  Het verbod om met carbid te schieten is niet van toepassing op 31 december tussen 09:00 en 17:00 uur.

 • 5.

  De Gebiedsaanwijzing carbid schieten Coevorden 2017, vastgesteld op 16 oktober 2017, vervallen.

 • 6.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Gebiedsaanwijzing carbidschieten Coevorden 2023”.

 • 7.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2023;

de secretaris,

K. Cornelissen,

de burgemeester,

R. Bergsma