Legesverordening gemeente Utrecht 2024

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 04-06-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Legesverordening gemeente Utrecht 2024
Citeertitel Legesverordening gemeente Utrecht 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 156 van de Gemeentewet
  3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet
  5. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-2024 Aanpassing ivm Wijziging Ontwikkelingskader Detailhandel, standplaatsen

25-04-2024

gmb-2024-190123

Onbekend.
01-01-2024 04-06-2024 Actualisering Tarieven leges

09-11-2023

gmb-2023-484955

Onbekend.