Verordening marktgelden gemeente Utrecht 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening marktgelden gemeente Utrecht 2024
Citeertitel Verordening marktgelden gemeente Utrecht 2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Actualisering tarieven marktgelden

09-11-2023

gmb-2023-484734

Onbekend.