Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Geldend van 10-10-1996 t/m heden

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

De gemeente stelt de verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen vast.

Enig Artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Ondertekening

De raad van de gemeente Brummen,
de secretaris, de voorzitter,