Verordening bedrijveninvesteringszone Ginneken 2024-2028

Geldend van 14-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Breda
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening bedrijveninvesteringszone Ginneken 2024-2028
Citeertitel Verordening bedrijveninvesteringszone Ginneken 2024-2028
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de bedrijveninvesteringszones

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024. Op 7 februari 2024 heeft het college vastgesteld dat van voldoende steun is gebleken. Dit is bekendgemaakt op 13 maart 2024 in Gemeenteblad 2024, 111022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2024 nieuwe regeling

02-11-2023

gmb-2023-479924

Onbekend.