Aanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Hardinxveld- Giessendam

Geldend van 10-11-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Hardinxveld- Giessendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

Gelet op de bevoegdheid van het college van burgermeester en wethouders om een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen op grond van artikel 1:16 Burgerlijk Wetboek

b e s l u i t

  • 1.

    De heer J.A. Meerkerk met ingang van 1 september 2023 aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Hardinxveld- Giessendam.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 29 augustus 2023

Loco gemeentesecretaris ,

S. van der Stel,

De burgemeester,

D.A. Heijkoop