Regeling vervallen per 01-01-2024

Rectificatie: Uitvoeringsregels bij de Keur HDSR 2018

Geldend van 26-09-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Rectificatie: Uitvoeringsregels bij de Keur HDSR 2018

[Deze publicatie betreft een rectificatie vanwege een deels niet goed leesbaar bestand. De oorspronkelijke publicatie is op 18 september 2023 bekendgemaakt, beschikbaar via Waterschapsblad 2023, 11344.]

[Een deel van de tekst van deze bekendmaking is overeenkomstig artikel 7 lid 2 Bekendmakingswet bekendgemaakt en hier beschikbaar: https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2023-556 en https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2023-557]

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van waterschap hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gelezen het voorstel van 20 december 2022 met DM nr. 1923836;

Gelet op artikel 56 van de Waterschapswet, artikel 6.13 van de Waterwet, de artikelen 3.2 en 3.3 van de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 en het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 19 december 2018 (1446665, 1475838) en het besluit van het college van 5 februari 2019 (1490168, 1483299), waarbij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 met bijbehorende uitvoeringsregels en beleidsregels zijn vastgesteld;

overwegende dat het ontwerp-besluit van 24 oktober tot en met 4 december 2022 ter inzage heeft gelegen en dat tegen het ontwerp-besluit geen zienswijzen zijn ingediend.

BESLUIT

 • 1.

  de voorgestelde wijzigingen van de Uitvoeringsregels bij de Keur HDSR 2018 vast te stellen (DM1650747-v5)

 • 2.

  [wijzigt de Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018];

 • 3.

  de voorgestelde wijziging van de bijlagen bij de keur, uitvoeringsregels en beleidsregels HDSR 2018 vast te stellen (DM 1447250-v12);

 • 4.

  te bepalen dat de wijzigingen inwerkingtreden op de 8e dag na bekendmaking en dat belanghebbenden en stakeholders op de gebruikelijke wijze worden geïnformeerd.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 december 2022,

Dijkgraaf, J.C.H. Haan

Secretaris-directeur, C. Apeldoorn