Reglement draagvlakmeting BIZ Vastgoed Heemstede Centrum 2023

Geldend van 10-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement draagvlakmeting BIZ Vastgoed Heemstede Centrum 2023
Citeertitel Reglement draagvlakmeting BIZ Vastgoed Heemstede Centrum 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4, tweede lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2023 nieuwe regeling

24-10-2023

gmb-2023-475181

1215795