Regeling vervallen per 31-12-2024

Gemeente Heerlen - Uitvoeringsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen met betrekking tot de subsidiëring van energiezuinige led-lampen voor huishoudens. (Ondersteuningsaanbod lampen omruilactie Heerlen 2023)

Geldend van 30-10-2023 t/m 30-12-2024

Intitulé

Gemeente Heerlen - Uitvoeringsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen met betrekking tot de subsidiëring van energiezuinige led-lampen voor huishoudens. (Ondersteuningsaanbod lampen omruilactie Heerlen 2023)

Doel van de subsidie

Huishoudens in de gemeente Heerlen te helpen bij het terugdringen van hun energiekosten en bewust te maken van de eigen mogelijkheden om energie te besparen.

De gemeente Heerlen biedt huishoudens, tijdens een bezoek van de campagnebus aan de wijk, de mogelijkheid om oude lampen om te ruilen voor energiezuinige LED-lampen.

De eerste 5 lampen kunnen omgeruild worden bij de campagnebus. Dit zijn 3 standaard veel voorkomende modellen. Indien er meer lampen vervangen moeten worden of afwijkende modellen gewenst zijn, kan de energie bespaarcoach samen bekijken welke en hoeveel dat er zouden moeten zijn. Hiervoor ontvangt het huishouden een ‘led-lamp muntje’ waarmee een lamp ‘gekocht/omgeruild’ kan worden in één van de deelnemende winkels. Voor elk muntje kan één lamp worden aangeschaft tot een maximum bedrag van € 5,- per stuk. Hiervoor is een werkinstructie opgesteld.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  gerechtigde: een inwoner van Heerlen die zijn hoofdverblijf heeft in een zelfstandige woonruimte.

 • b.

  gezamenlijke huishouding: een huishouding als bedoeld in artikel 3 Participatiewet.

 • c.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen.

 • d.

  Woonwijzerwinkel : Woonwijzerwinkel Limburg, het energieloket van de gemeente Heerlen aan de Roda J.C. Ring 61 in Kerkrade.

 • e.

  Energie-bespaarcoach : adviseur van de Woonwijzerwinkel voor kleine besparingsmaatregelen die wordt aangeboden door de gemeente Heerlen.

 • f.

  Parkstad Energieknip: digitaal betalingssysteem van de Park-stadgemeenten voor aankopen van kleine energiebesparende middelen.

 • g.

  LED-lamp : een energiezuinige lichtbron die gebruik maakt van led’s (light emitting diodes). Deze zijn beschikbaar in verschillende sterktes, kleursoorten en met verschillende fittingen.

Artikel 2 Subsidiebedragen, Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1.

  Een specifiek subsidieplafond wordt niet voor deze regeling vastgelegd. Huishoudens kunnen gebruik maken van de omruilactie zolang er afdoende budget beschikbaar is binnen de toegekende SPUK energiearmoede middelen. ( € 2.230.450 voor NPLV focus-wijken)

 • 2.

  Per huishouden is geen limiet gesteld aan het aantal lampen dat omgeruild kan worden bij een deelname.

Artikel 3 Algemene vereisten voor subsidiëring / weigeringsgronden

 • 1.

  Huishoudens kunnen slechts één maal deelnemen aan de omruilactie.

 • 2.

  Het aanbod geldt tot het subsidieplafond is bereikt conform art. 3.1

Artikel 4 De aangeboden maatregelen

 • 1.

  Binnen deze regeling kunnen alleen losse lampen worden omgeruild. Het is dus niet mogelijk om armaturen te vervangen of armaturen waar vaste led’s in zitten.

Artikel 5 De aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag is niet nodig. Lampen kunnen direct bij de campagnebus worden aangeboden of men ontvangt led lamp muntjes van de energie bespaarcoach.

 • 2.

  Ter bevestiging van deelname ondertekent de deelnemer een inlever-kaart met postcode en huisnummer.

Artikel 6 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen waarin strikte toepassing van deze uitvoeringsregel tot onbillijkheden leidt op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze uitvoeringsregel.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregel treedt in werking op 30-10-2023 en eindigt op 31-12-2024 of zoveel eerder als de beschikbare subsidie zoals genoemd in art 2.1 op is.

Citeertitel

Deze subsidieregel wordt aangehaald als: Lampen omruilactie Heerlen 2023

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 31 oktober 2023.

De burgemeester,

drs. R. Wever

de secretaris,

drs. V.N. Gosselink-Van Dijk

Ondertekening

WERKINSTRUCTIE

Vanaf 30 oktober 2023 tot eind mei 2024 gaan wij, samen met de energiebespaarcoaches van de Woonwijzerwinkel de wijken in, om aan te bellen bij huishoudens.

Hierbij vertellen wij over de verschillende mogelijkheden die er zijn om hun huis te verduurzamen en op hun energierekening te besparen. Tijdens dit gesprek bieden wij aan om 5 energie onzuinige lampen (die vaak branden) gratis om te ruilen bij de campagnebus die in de wijk staat.

Wij hebben slechts een beperkte verscheidenheid aan lampen in de bus voorradig. Huishoudens die afwijkende fittingen of uitvoeringen willen omruilen geven wij een ‘led-lamp-muntje’. Ook als er meer dan 5 lampen omgewisseld kunnen worden, dan kunnen huishoudens één of meerdere ‘led-lamp-muntjes’ krijgen van de energiebespaarcoach. Deze beoordeelt ter plekke de noodzaak.

Met de muntjes kunnen de huishoudens led lampen aanschaffen. Wij benaderen hiervoor supermarkten, Actions en bouwmarkten binnen de gemeente Heerlen met het verzoek of zij hier aan mee zouden willen werken.

Deze regeling kent onderstaande voorwaarden :

• Gloeilampen, halogeenlampen en spaarlampen kunnen vervangen worden door nieuwe energiezuinige led-lampen.

• Met één led-lamp-muntje kan één lamp worden omgeruild. Een duo-verpakking kost dus 2 muntjes.

• Per lamp/muntje ontvangt de winkelier de winkelprijs, met een maximum van € 5,- per lamp. Bijbetalen per lamp is mogelijk en toegestaan.

• Het betreft een omruilactie, dus er dient een oude lamp te worden ingeleverd. De winkelier zorgt voor de afvoer van de oude lampen.

• Lampen met vaste armatuur kunnen niet worden aangeschaft

Hoe verloopt het financiële proces?

1. De klant levert een muntje in voor elke lamp die wordt aangeschaft. Tot een bedrag van maximaal € 5 wordt deze lamp vergoed. De winkelier krijgt ook uitsluitend de winkelprijs vergoed.

2. Elke deelnemende winkelier krijgt van de gemeente Heerlen een Verplichtingennummer (VP-nummer).

3. Rond de 10e dag van elke maand komt een vertegenwoordiger van de gemeente Heerlen langs om muntjes op te halen en de rekening van de afgelopen maand te controleren, bespreken en fiatteren.

4. De gefiatteerde rekening dient de winkelier, met vermelding van het VP-nummer in te dienen bij de gemeente Heerlen:

Gemeente Heerlen, t.a.v. crediteurenbeheer, Postbus 3095, 6401 DN,

Heerlen of inkoopfacturen@heerlen.nl

BIJLAGE 1 DEELNEMENDE DETAILHANDELSBEDRIJVEN

Onderstaande bedrijven zijn benaderd om mee te werken aan de actie en lampen aan te willen bieden in ruil voor ‘LED-lamp muntjes’ die door de gemeente zijn aangeboden aan huishoudens binnen de gemeente Heerlen.

Bedrijven in de gemeente Heerlen zijn actief benaderd met het verzoek om deel te nemen. Het staat ook andere bedrijven binnen en buiten de gemeente Heerlen vrij om zich bij de gemeente aan te melden. Hiervoor kan men zich melden bij gemeente@heerlen.nl

SUPERMARKTEN

- PLUS Winnubst, Aarveld

- PLUS Welten

- PLUS Janssen, Heerlerbaan

- PLUS Janssen, Heerlerheide

- Albert Heijn ’t Loon

- Albert Heijn Palemigerboord

- Albert Heijn Hoensbroek-Centrum

- Albert Heijn Akerstraat Noord

- Jan Linders/JUMBO Heerlerheide

- Jan Linders/JUMBO Giezenbautsch

- JUMBO Maankwartier

ACTION

• Action Bautscherweg

• Action Maankwartier

• Action Heerlerheide

BOUWMARKTEN

• Gamma Woonboulevard

• Praxis Woonboulevard

IKEA Woonboulevard

De bedrijven die uiteindelijk deelnemen, zullen op de website van de gemeente Heerlen worden gepubliceerd en bij de campagnebus/coaches bekend zijn.