Regeling vervalt per 01-09-2024

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Voorst

Geldend van 01-11-2023 t/m 31-08-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Voorst
Citeertitel Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Voorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Voorst
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2023 01-09-2024 nieuwe regeling

24-10-2023

gmb-2023-463623

340000