Regeling vervallen per 31-03-2024

Tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties gemeente Boekel

Geldend van 25-10-2023 t/m 30-03-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties gemeente Boekel
Citeertitel Tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisatie gemeente Boekel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervalt op 31 maart 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-2023 31-03-2024 nieuwe regeling

12-10-2023

gmb-2023-453328

Z/051868 AB/033206