Regeling vervallen per 22-09-2016

Vaststelling aanpassing gebied alcoholverbod Korenbloem

Geldend van 25-11-2010 t/m 21-09-2016

Intitulé

Vaststelling aanpassing gebied alcoholverbod Korenbloem

Corsaregistratienummer: 10.54424

Besluit tot het vaststellen van uitbreiding van het alcoholverbod bij de Korenbloem

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelet op het besluit van 12 oktober 2010 (10.49772) waarin het college het gebied bij winkelcentrum de Korenbloem heeft aangewezen als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen en/of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (op grond van artikel 2.48 lid 1 APV)

Overwegende:

 • -

  dat de politie in het ambtelijke overleg van 27 oktober 2010 over de situatie bij de Korenbloem heeft aangegeven dat het huidige aangewezen gebied niet voldoende is om effectief te kunnen handhaven op het alcoholverbod

Besluit

 • -

  het gebied bij de Korenbloem waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen en/of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (artikel 2.48 lid 1 APV) uit te breiden, zodat deze ook geldt bij de Trekvaart en de Sleutelbloem.

 • -

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de dag waarop dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

 • -

  te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • -

  voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 9 november 2010
College van burgemeester en wethouder
de secretaris, de burgemeester,

plattegrond

[Klik hier om het document te downloaden]