Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 12 oktober 2023 houdende de categorale aanwijzing van personen als toezichthouder van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met ingang van 1 januari 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 12 oktober 2023 houdende de categorale aanwijzing van personen als toezichthouder van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met ingang van 1 januari 2024
Citeertitel
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

12-10-2023

prb-2023-12341

Onbekend.