Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit 2023 gemeente Voorst

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit 2023 gemeente Voorst
Citeertitel Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit 2023 gemeente Voorst
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit 2023 gemeente Voorst
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-49446

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

03-07-2023

gmb-2023-449911

207406