Erfgoedverordening 2023 gemeente Voorst

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening 2023 gemeente Voorst
Citeertitel Erfgoedverordening 2023 gemeente Voorst
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Erfgoedverordening 2023 gemeente Voorst
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-49389 exb-2023-49390

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.16 van de Erfgoedwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

03-07-2023

gmb-2023-449680

207406