Lange Termijn Bomenbeheerplan Zeist 2016 - 2041

Geldend van 21-10-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeist
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Lange Termijn Bomenbeheerplan Zeist 2016 - 2041
Citeertitel Lange Termijn Bomenbeheerplan Zeist 2016 - 2041
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-49294

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2023 nieuwe regeling

06-09-2016

gmb-2023-448647

16int00693