Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten

Geldend van 20-10-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten
Citeertitel Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten zoals besloten in de raad van Landerd op 28 september 2017 en besloten in de raad van Uden op 3 april 2008.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2023 nieuwe regeling

08-06-2023

gmb-2023-447855

29828-2023