Verordening Rekenkamer Waterschap Rivierenland 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rivierenland
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening Rekenkamer Waterschap Rivierenland 2024
Citeertitel Verordening Rekenkamer Waterschap Rivierenland 2024
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp financiën
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet versterking decentrale rekenkamers
  2. Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op 1 januari 2024 treedt de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking, Stb. 2022, 430. Deze wet voegt aan de Waterschapswet nieuwe hoofdstukken toe met bepalingen over de rekenkamer (art. 51aa e.v.).

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

09-10-2023

wsb-2023-12702

2023074359