Deelverordening omruilactie witgoed gemeente Maasgouw 2023

Geldend van 01-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Deelverordening omruilactie witgoed gemeente Maasgouw 2023
Citeertitel Deelverordening omruilactie witgoed gemeente Maasgouw 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2024 artikel 5, 7, 9, 10, 11

23-01-2024

gmb-2024-52675

Onbekend.
07-11-2023 01-03-2024 nieuwe regeling

05-09-2023

gmb-2023-442649

Onbekend.