Verordening op het onderzoeksrecht van de gemeenteraad van Maashorst

Geldend van 18-10-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het onderzoeksrecht van de gemeenteraad van Maashorst
Citeertitel Verordening op het onderzoeksrecht van de gemeenteraad van Maashorst
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 155a van de Gemeentewet
  2. artikel 155b van de Gemeentewet
  3. artikel 155c van de Gemeentewet
  4. artikel 155d van de Gemeentewet
  5. artikel 155e van de Gemeentewet
  6. artikel 155f van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op het onderzoeksrecht van de raad van de gemeente Landerd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2023 nieuwe regeling

28-09-2023

gmb-2023-439599

Onbekend.