Regeling vervallen per 07-06-2024

Algemene plaatselijke verordening Coevorden 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m 06-06-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Coevorden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Coevorden 2023
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  3. artikel 2.21, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  4. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  5. artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
  6. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
  7. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 07-06-2024 artikel 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:21, 2:23, 2:28, 2:39, 2:46, 2:60, 2:63, 2:64, 2:71, 3:7, 3:9, 4:6, 4:13, 4:15, 4:17, 4:18, 5:5, 5:6, 5:18, 5:20, 5:24, 5:25, 5:28, 5:30, 5:32, 5:33, 5:34

12-12-2023

gmb-2023-558714

Onbekend.
31-12-2023 01-01-2024 artikel 4:1, 4:5

12-12-2023

gmb-2023-544980

2023/1877
14-10-2023 31-12-2023 nieuwe regeling

26-09-2023

gmb-2023-437998

2023/1856