Verordening bekostiging leerlingenvervoer Zandvoort 2023

Geldend van 13-10-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening bekostiging leerlingenvervoer Zandvoort 2023
Citeertitel Verordening bekostiging leerlingenvervoer Zandvoort 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 4 van de Wet op de expertisecentra
  3. Wet voortgezet onderwijs 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening leerlingenvervoer 2015. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2023-436578

Onbekend.