Aanwijzingsbesluit 2e loco gemeentesecretaris

Geldend van 13-10-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit 2e loco gemeentesecretaris

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

Gelet op de bevoegdheid van het college van burgermeester en wethouders om de 2e loco gemeentesecretaris aan te wijzen op grond van artikel 106 Gemeentewet;

b e s l u i t

  • 1.

    De heer J.J. Janse aan te wijzen al 2e loco gemeentesecretaris van de gemeente Hardinxveld- Giessendam.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 15 juni 2023

Loco gemeentesecretaris,

S. van der Stel,

De burgemeester,

D.A. Heijkoop