Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 26 september 2023, PZH-2023-836463481 (DOS-2023-0003946) tot vaststelling van de Beleidsregel actieve openbaarmaking Zuid-Holland 2023 (Beleidsregel actieve openbaarmaking Zuid-Holland 2023)

Geldend van 11-10-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 26 september 2023, PZH-2023-836463481 (DOS-2023-0003946) tot vaststelling van de Beleidsregel actieve openbaarmaking Zuid-Holland 2023 (Beleidsregel actieve openbaarmaking Zuid-Holland 2023)
Citeertitel Beleidsregel actieve openbaarmaking Zuid-Holland 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 158, eerste lid, van de Provinciewet
  3. artikel 3.1, eerste lid, van de Wet open overheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2023 nieuwe regeling

26-09-2023

prb-2023-11875

PZH-2023-836463481 (DOS-2023-0003946)