Regeling vervallen per 31-12-2024

Nadere regel pilotfase subsidie kelders wervengebied gemeente Utrecht 2022-2024

Geldend van 10-10-2023 t/m 30-12-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regel pilotfase subsidie kelders wervengebied gemeente Utrecht 2022-2024
Citeertitel Nadere regel pilotfase subsidie kelders wervengebied gemeente Utrecht 2022-2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2023 01-11-2022 31-12-2024 Actualisering van Tijdelijke subsidieregeling kelderherstel werven

03-10-2023

gmb-2023-429866

Onbekend.