Delegatiebesluit Waterschap Limburg 2023

Geldend van 10-10-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Limburg
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Delegatiebesluit Waterschap Limburg 2023
Citeertitel Delegatiebesluit Waterschap Limburg 2023
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel III van de Waterschapswet
  2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Delegatie- en mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2023 nieuwe regeling

27-10-2023

wsb-2023-12264

Onbekend.