Cultureel erfgoed – musea 2024

Geldend van 14-10-2023 t/m heden

Intitulé

Cultureel erfgoed – musea 2024

Cultureel erfgoed – musea 2024

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie

Doel van de subsidie

Het conserveren, exposeren en onderzoeken van de (industriële) cultuurhistorische geschiedenis van Hengelo.

Te subsidiëren activiteiten

De subsidie aan Museum Hengelo wordt verleend voor:

  • Het conserveren, onderzoeken en zichtbaar maken van de cultuurhistorische geschiedenis van Hengelo,

  • het doen van aankopen ten behoeve van collectievorming.

De subsidie aan de Stichting Historisch Archief Beckum wordt verleend:

  • als waardering voor de activiteiten die de stichting ontwikkelt ten behoeve van het verzenden, beheren, conserveren en onderzoeken van materiële en immateriële getuigenissen uit het verleden van Beckum en omgeving.

De subsidie aan Stichting Historie Brandweer Hengelo wordt verleend:

  • als waardering voor de activiteiten die de stichting ontwikkelt ten behoeve van het vastleggen van de brandweergeschiedenis in de regio en het beheer en in stand houden van de collectie.

Subsidieaanvraag voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting in november dit jaar zal de raad de subsidieplafonds vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag

verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

Zie de ASv hoofdstuk verplichtingen van de subsidieontvanger.

Indientermijn aanvraag

De subsidieaanvraag 2024 voor een jaarlijkse subsidie onder € 50.000 moet vóór 1 september 2023 worden ingediend. Als deze termijn niet gehaald kan worden, dient de organisatie tijdig [gefundeerd] uitstel van indienen aan te vragen.

Subsidie verlening/verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling.

Subsidieplafond 2024

Het subsidieplafond is vastgesteld op €24.185. Dit op voorbehoud van de vaststelling van de beleidsbegroting 2024.

Subsidieverdeling

Voor subsidie uit deze regeling komen in aanmerking:

Museum Hengelo: €19.604

Stichting Historisch Archief Beckum: €3.209

Stichting Historie Brandweer Hengelo: €1.372

Overige informatie

--