Regeling vervalt per 31-12-2025

Vaststelling Subsidieregeling zonnepanelen op parkeerterreinen

Geldend van 02-10-2023 t/m 30-12-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Vaststelling Subsidieregeling zonnepanelen op parkeerterreinen
Citeertitel Subsidieregeling zonnepanelen op parkeerterreinen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2023 31-12-2025 nieuwe regeling

26-09-2023

prb-2023-11452

2023001359