Nadere regel subsidie Sportakkoord II gemeente Utrecht

Geldend van 22-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-09-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regel subsidie Sportakkoord II gemeente Utrecht
Citeertitel Nadere regel subsidie Sportakkoord II gemeente Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2023 22-09-2023 Herijking van de Nadere regel subsidie Sportakkoord II.

12-09-2023

gmb-2023-409914

Onbekend.