Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon gemeente Roosendaal

Geldend van 25-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Roosendaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon gemeente Roosendaal
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon gemeente Roosendaal
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.7 van de Wet open overheid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-2023 01-05-2022 nieuwe regeling

21-09-2023

gmb-2023-407523

694165