Aanwijzingsbesluit vaste trouwlocatie Oase te Schellinkhout

Geldend van 23-09-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit vaste trouwlocatie Oase te Schellinkhout

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland,

Gelet op:

  • Artikel 108 juncto 147 tweede lid van de Gemeentewet en artikel 156 van de Gemeentewet.

  • Artikel 1:63 Burgerlijk wetboek.

  • Raadsbesluit van 17 december 2012, waarbij de bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties is gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

BESLUIT:

Oase, Dorpsweg 146 A, 1697 KJ Schellinkhout, aan te wijzen als huis der gemeente (vaste trouwlocatie) in de zin van artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering d.d. 4 april 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Drechterland

de secretaris

C. Minnaert

de burgemeester

M. Pijl