Besluit van gedeputeerde staten van 29 augustus 2023, tot het vaststellen van de openstelling en de deelplafonds voor het jaar 2023 voor de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland (Besluit openstelling en deelplafonds Subsidieregeling campussen Zuid-Holland 2023)

Geldend van 20-09-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van 29 augustus 2023, tot het vaststellen van de openstelling en de deelplafonds voor het jaar 2023 voor de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland (Besluit openstelling en deelplafonds Subsidieregeling campussen Zuid-Holland 2023)

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 4.25 en 4.26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit openstelling en deelplafonds Subsidieregeling campussen Zuid-Holland 2023

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

De deelplafonds voor 2023 voor de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland genoemd in tabel I opgenomen in de bij dit besluit horende bijlage, worden vastgesteld op de daarbij in die tabel behorende bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelplafonds voor de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland worden verdeeld voor de paragrafen 2, 2a, 3, 3a, 4 en 5 op volgorde van binnenkomst als bedoeld in respectievelijk de artikelen 2.8. 2a.8, 3.8, 3a.8, 4.8 en 5.8 van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland.

Artikel 3 Openstelling

Een aanvraag tot subsidieverlening voor de paragrafen 2, 2a, 3, 3a, 4 of 5 kan worden ingediend van 2 oktober 2023 09:00 uur tot en met 31 december 2023 17:00 uur.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als:

Besluit openstelling en deelplafonds Subsidieregeling campussen Zuid-Holland 2023.

Ondertekening

Den Haag, 29 augustus 2023

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

Marcel van Bijnen, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Tabel I deelplafonds

Subsidieregeling

Paragraaf/onderdeel

Bedrag deelplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

Paragrafen 2 en 3 gezamenlijk

€ 750.000,00

van 2 oktober 2023 09:00 uur tot en met 31 december 2023 17:00 uur

Volgorde van binnenkomst als bedoeld in de artikelen 2.8 en 3.8 van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

Paragrafen 2a en 3a gezamenlijk

€ 750.000,00

van 2 oktober 2023 09:00 uur tot en met 31 december 2023 17:00 uur

Volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikelen 2a.8 en 3a.8 van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

Paragrafen 4 en 5 gezamenlijk

€ 0

van 2 oktober 2023 09:00 uur tot en met 31 december 2023 17:00 uur

Volgorde van binnenkomst als bedoeld in de artikelen 4.8 en 5.8 van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland