Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer

Geldend van 27-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 27-05-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2023 27-05-2020 nieuwe regeling

27-05-2020

prb-2023-10935

3164239