Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer

Geldend van 27-09-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 29-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
Citeertitel Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2023 29-01-2020 nieuwe regeling

29-01-2020

prb-2023-10934

3165551