BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2019 GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL

Geldend van 15-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2019 GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2019 GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2024 WIJZIGINGSBESLUIT Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenburg aan de Geul 2019 - versie 1, inzake de gewijzigde richtlijn indicatiestelling huishoudelijke hulp per 15 april 2024

26-03-2024

gmb-2024-304348

Onbekend.
01-01-2019 01-01-2019 15-04-2024 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2019 GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL

18-12-2018

gmb-2023-396702

Onbekend.