Regeling vervallen per 01-06-2024

Vaststelling subsidieregeling ‘Aanpak Energiebesparing Isolatie’

Geldend van 07-09-2023 t/m 31-05-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Vaststelling subsidieregeling ‘Aanpak Energiebesparing Isolatie’
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-2023 01-06-2024 Vaststelling subsidieregeling ‘Aanpak Energiebesparing Isolatie’

18-07-2023

gmb-2023-384839

Onbekend.