Regeling vervallen per 01-02-2024

Aanwijzingsbesluit Betaald parkeren 2023-2

Geldend van 01-10-2023 t/m 31-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Tilburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit Betaald parkeren 2023-2
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren 2023-2
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 225 van de Gemeentewet
  2. artikel 235 van de Gemeentewet
  3. Parkeerverordening 2011
  4. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling trekt alle voorgaande besluiten in.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2023 01-02-2024 nieuwe regeling

15-08-2023

gmb-2023-384549

Onbekend.