Ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling GBtwente

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-07-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling GBtwente
Citeertitel
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-42079 exb-2023-42080 exb-2023-42081

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2024 nieuwe regeling

12-07-2023

bgr-2023-881

Onbekend.