Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Houten 2023

Geldend van 02-09-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Houten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Houten 2023
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Houten 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom
  2. artikel 35 van de Participatiewet
  3. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels individuele bijzondere bijstand 2016 Werk en Inkomen Lekstroom. Deze regeling vervangt de Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-09-2023 nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-378777

Onbekend.