Beleidskader kleine bungalows – Klein en bewust wonen

Geldend van 05-09-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidskader kleine bungalows – Klein en bewust wonen
Citeertitel Beleidskader kleine bungalows – Klein en bewust wonen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-2023 nieuwe regeling

13-07-2023

gmb-2023-377551

9632-2023:001842