Rectificatie: Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente IJsselstein (WIL) 2023

Geldend van 31-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie IJsselstein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Rectificatie: Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente IJsselstein (WIL) 2023
Citeertitel Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente IJsselstein (WIL) 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
  2. artikel 35 van de Participatiewet
  3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels individuele bijzondere bijstand 2018 IJsselstein.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-2023 nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-376552

Onbekend.