Besluit tot centrale stemopneming door het Gemeentelijk Stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 en de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni 2024

Geldend van 02-09-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit tot centrale stemopneming door het Gemeentelijk Stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 en de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni 2024

Het college van de Gemeente Oegstgeest,

Gelet op artikel N 1 van de Kieswet,

Gelet op het feit dat er Tweede Kamerverkiezingen zijn op 22 november 2023 en de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni 2024,

Besluit het volgende:

De vaststelling van het aantal stemmen dat op iedere kandidaat van een lijst is uitgebracht, geschiedt door het Gemeentelijk Stembureau met een centrale stemopneming.

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van 22 augustus 2023.

Het college van Oegstgeest,

de burgemeester, E.R. Jaensch

de secretaris, J. Versluis