Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik

Geldend van 31-08-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik

Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen

Overwegende dat,

 • -

  het ingevolge artikel 2:48, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Teylingen (APV) verboden is voor personen die de leeftijd van achttien hebben bereikt, op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te vervoeren of te nuttigen of aangebroken of gesloten flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, wanneer daarmee wordt beoogd op de openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen;

 • -

  in de gemeente Teylingen tijdens de Najaarsfeesten Voorhout openbare plaatsen voorkomen waar sprake is van overlast of hinder voor bewoners van nabij die openbare plaatsen gelegen woningen door jongeren die alcoholhoudende dranken nuttigen;

 • -

  het daarom noodzakelijk is het gebied in en rondom de Herenstraat, het kermisterrein op de stationslocatie en het winkelgebied tegenover de stationslocatie (zoals aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte plattegrond) aan te wijzen in verband met de werking van het verbod als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, van de APV;

Gelezen

 • -

  Het collegevoorstel van 22 augustus 2023, met zaaknummer: Z-23-316939

BESLUIT

De omgeving Herenstraat aan te wijzen als gebied waar het tussen 01.00 en 10.00 uur verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen, te vervoeren of flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, wanneer daarmee wordt beoogd op de openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen;

Het kermisterrein (terrein station Voorhout), de Jacoba van Beierenhof, het Raadhuisplein en Kerkzicht aan te wijzen als gebied waar het de gehele dag verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen, te vervoeren of flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, wanneer daarmee wordt beoogd op de openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen;

Het besluit is niet van toepassing voor de locaties waarvoor een terrasvergunning of ontheffing op grond van de Drank- en horecawet is verleend.

Deze gebieden zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders,

C.G.J. Breuer

Burgemeester

J.F.A. Tomassen

Secretaris

Bijlage

afbeelding binnen de regeling